Πεζό ή…..?

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΘ
Αν έχεις αυτοκίνητο, πας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Κίνησης για να ενημερωθείς για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο έκδοσης ειδικού σήματος στάθμευσης στους χώρους της πανεπιστημιούπολης.
Πληροφορίες
t : 2310 996832
s:www.auth.gr/office/624
e: admin-simata@ad.auth.gr

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΟΑΣΘ s: www.oasth.gr
ΚΤΕΛ s: www.ktelmacedonia.gr
ΟΣΕ s: tickets.trainose.gr/dromologia
Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” τ: 2310 985000
Λιμάνι s: www.thpa.gr

ΤΑΧΙ (Ενδεικτικοί αριθμοί επικοινωνίας)
t: 2310 525777
t: 2311 111178
t: 2312201220