Στήριξη ; Ναι! (2)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών και καθηγητών κάθε βαθμίδας ή διοικητικών υπηρεσιών. Μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας και της ακαδημαϊκής ηθικής και τάξης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Δεν παρεμβαίνει σε ουσιαστικά θέματα διδασκαλίας ή βαθμολόγησης σε εξετάσεις, αλλά εξετάζει μόνον φαινόμενα αυθαιρεσίας ή παραβίασης κανόνων ηθικής κατά τη διενέργεια των εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών).

Web: https://www.auth.gr/synigoros-tou-foititi/
Εmail: synigorosfoititi@auth.gr

Τηλ: 2310 996916

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Προσφέρει υποστήριξη στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία (κινητικά, όρασης, ακοής) ή και οιασδήποτε μορφής δυσκολία ως προς την παρακολούθηση των μαθημάτων, τα εκπαιδευτικά συγγράμματα, την επικοινωνία με τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και τους άλλους φοιτητές κ.ά.

Επικοινωνία: Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών

Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 18 (δίπλα στην Αίθουσα Τελετών)

Web: https://studentaid.auth.gr/
Εmail: studentcare@auth.gr

Τηλ: 2310 995360

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογιικής Υποστήριξης προσφέρει δωρεάν ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές/τριες του ΑΠΘ, σε θέματα που αφορούν  στη διαχείριση προβλημάτων που δημιουργούν δυσφορία και έχουν σχέση με την προσωπική και κοινωνική ζωή ή με τις σπουδές και την εργασία. Σε όλες τις συναντήσεις ισχύει ο κώδικας δεοντολογίας, και συγκεκριμένα το επαγγελματικό απόρρητο και εχεμύθεια.

Διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις και ομαδικά βιωματικά εργαστήρια.

Εξυπηρετεί μόνον κατόπιν ραντεβού.

Web: http://kesypsy.web.auth.gr/el

ΧώροςΚάτω Φοιτητική Λέσχη (είσοδος από Εγνατία Οδό)
Επικοινωνία: 2310 999888 (8 πμ με 6 μμ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΘ

Παρέχει σε φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα όρασης, ή/και με αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία, ή/και με σωματική ανικανότητα σταθμούς εργασίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό σε περιφερειακά και λογισμικό, συγγράμματα σε κατάλληλη μορφή μέσω της Προσβάσιμης Πολυτροπικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης AMELib και μετατροπή υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων (elearning) σε προσβάσιμη μορφή.

Web: https://www.lib.auth.gr/el/amea

Email: ameasupport@lib.auth.gr

Τηλ: 2310 995370

Φοιτητικό Αναγνωστήριο (Δευ, Τρι, Πεμ: 09.00-14.00)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Έχει ως σκοπό  την προαγωγή της ισότητας των  φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ, παρέχοντας

  • ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα, μέσα από διατμηματικά μαθήματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια
  • υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά
  • συνδρομή προς θύματα διακρίσεων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των φοιτητριών και προωθώντας το διάλογο για έμφυλα θέματα

Web:  https://www.auth.gr/committee/com-gaei/

FB:    https://www.facebook.com/isotitaAUTH/

Εmail: isotita-comm@auth.gr