Διεθνής Εμπειρία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
Το ΑΠΘ είναι μέλος σε Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα Πανεπιστημίων που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Web: http://international-relations.auth.gr/el/presence

 

Β. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ESN
Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus ΑΠΘ (ESN AUTh) αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου ESN. Τα μέλη του είναι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος και στόχος του είναι η καλύτερη προσαρμογή των νεοεισερχόμενων σ’ αυτό φοιτητών και φοιτητριών
Web: https://auth.esngreece.gr/

IAESTE
Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων.

Web: https://iaeste.auth.gr/

Email: iaestethessaloniki@gmail.com και iaeste@auth.gr

Τηλ: 2310 995829
Κτήριο Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο)

AIESEC
Η AIESEC είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός. Κύρια δραστηριότητά της είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (μέχρι 3 χρόνια από την απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 6 εβδομάδες έως 1 χρόνο.

Web: www.aiesec.gr

Email: auth.gr@aiesec.net

HELMSIC

Η Hellenic Medical Students’ International Committee είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου η δράση εστιάζεται στους τομείς της Ιατρικής Εκπαίδευσης, των Κλινικών Ανταλλαγών, των Ερευνητικών Ανταλλαγών, της Δημόσιας Υγείας, της Σεξουαλικής & Αναπαραγωγικής Υγείας.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με άλλους φορείς (Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΚΕΘΕΑ, Γιατροί του Κόσμου). Η HelMSIC είναι ενεργό μέλος των IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations και EMSA – European Medical Students’ Association. Αποτελεί την μοναδική οργάνωση που εκπροσωπεί του φοιτητές Ιατρικής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Web: https://www.helmsic.gr/lc-thessaloniki/

IVSA

Η International Veterinary Students’ Association είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής. Οι δράσεις που διοργανώνονται από την IVSA του ΑΠΘ περιλαμβάνουν προγράμματα ατομικής ανταλλαγής, ομαδικές επισκέψεις στο εξωτερικό, επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα του κλάδου, ετήσιο πανελλήνιο φοιτητικό συνέδριο, δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων και περιοδικού (Αδέσποτος), ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με δρώμενα και ενημερώσεις σε σχολεία.

Web: https://ivsathessaloniki.wixsite.com/ivsathessaloniki

Email:ivsa.thessaloniki@gmail.com

AEGEE
AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe – European Students’ Forum) είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητικά οργάνωση, της οποίας οι βασικές δραστηριότητες είναι οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές, η οργάνωση θεματικών σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, η ενημέρωση για και η προώθηση πολιτικών που αφορούν τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συγκρότηση ομάδων εργασίας σε θεματικές περιοχές όπως η ψυχική υγεία, η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική ισότητα

FB: https://www.facebook.com/aegeethessaloniki/

UNESCO YOUTH CLUB OF THESSALONIKI
Μία τοπική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών και αναπτύσσει δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Έχει μεγάλη συμμετοχή σε δράσεις των προγραμμάτων «Νεολαία», «Νεολαία σε Δράση», «INTERREG», «EuroMED».

Web: https://unescoyouth.gr/