Φάκελος “ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ”

ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ:

  • Που στεγάζεται
  • Ώρες συναλλαγής
  • Την ιστοσελίδα Σχολής/Τμήματος
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο
  • Τον αρμόδιο υπάλληλο για φοιτητικά θέματα προπτυχιακών σπουδών
     

Στη Γραμματεία απευθύνεσαι για θέματα, όπως:
Εγγραφές, Πρόγραμμα Σπουδών, Πιστοποιητικά,
Βεβαιώσεις, Φοιτητική μέριμνα,
Διακοπή σπουδών, Σύμβουλο σπουδών κ.α.

 

Url: https://www.auth.gr/registrars