Φοιτητικοί Σύλλογοι ΑΠΘ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΘ
Οι φοιτητές όλων των Σχολών/Τμημάτων δικαιούνται να εγγράφονται
μέλη του Φοιτητικού Συλλόγοιυ της Σχολής /του Τμήματός τους,
που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο
και είναι αναγνωρισμένα από το Πρωτοδικείο.

Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου
στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής/ του Τμήματός τους και του Πανεπιστημίου.

Οι Φοιτητικές Εκλογές διεξάγονται κάθε χρόνο τον Μάϊο.