Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ. ά.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ΑΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική σου ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις. Η ταυτότητα αναγράφει την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που δεν δικαιούσαι πλέον Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Η ταυτότητα παραδίδεται στο σημείo παραλαβής που θα έχεις επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Εκδίδεται on-line

Web: https://academicid.minedu.gov.gr
Τηλ.: 215 215 7855

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ

Ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας που σου προσφέρει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Μπορείς να λαμβάνεις ειδικά προνόμια (εκπτώσεις) σε αγαθά και υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 38 χώρες του εξωτερικού!

Εκδίδεται για 1, 2 ή 3 χρόνια, με αντίστοιχο κόστος και δυνατότητα να την ανανεώνεις μέχρι να κλείσεις τα 30.

Εκδίδεται on-line

Web: https://europeanyouthcard.gr/
Email: europeanyouthcard@inedivim.gr

Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη: 

Γραφείο Πληροφόρησης Νέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γραφείων ΟΛΘ Δημόσιας Αρχής Λιμένων, τελευταίο κτήριο (μετά την Αποθήκη Γ”)

Τηλ. : 2310 257130​