Ημερομηνίες SOS

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και  εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων.

  • Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
  • Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.
  • Τα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς το Σεπτέμβριο

Οι ακριβείς ημερομηνίες για όλα τα παραπάνω, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθορίζονται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ

Δες εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τρέχοντος έτους 2021-22