Στήριξη ; Ναι! (1)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μόνο με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης είναι μια δωρεάν κάρτα που σου προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική, περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Η κάρτα εκδίδεται από τον εθνικό σου πάροχο ασφάλισης ασθένειας ή, εάν είσαι ανασφάλιστος/-η, από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ που εδρεύει στην Κάτω Φοιτητική Λέσχη (είσοδος από Εγνατία Οδό, τηλ: 2310 992642)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών υγείας που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ, ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων.

Ενημερώνει για θέματα πρόληψης, φροντίδας υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προτείνοντας και διοργανώνοντας αντίστοιχες δράσεις, π.χ. εθελοντική αιμοδοσία

Οι δράσεις της συντονίζονται από το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών

Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 18

Web: https://studentaid.auth.gr/

Email: studentcare@auth.gr

Τηλ. 2310 995360