Πού μπορώ να βρω έγκυρη πληροφόρηση για τις σπουδές μου;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Απορίες σχετικά με τις σπουδές σου μπορούν να σου απαντήσουν η Γραμματεία του Τμήματός σου και ο Σύμβουλος Σπουδών σου. Κάθε Τμήμα ορίζει Σύμβουλο έναν ή περισσότερους καθηγητές για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί σου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σου και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Πληροφορίες:
-Γραμματεία του Τμήματός σου
Web: https://www.auth.gr/faculties