Φοιτητική κινητικότητα….

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και φοιτητριών για σπουδές ή πρακτική άσκηση, για συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και σε χώρες Εταίρους του Προγράμματος, μέσω της δράσης Erasmus+ International.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ

  • να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους, με αναγνώριση μαθημάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
  • να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους
  • να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης
  • να αποκτήσουν, μέσω της πρακτικής άσκησης, πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού
  • εφόσον προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, να λάβουν προσαύξηση επί της μηνιαίας επιχορήγησης που προβλέπεται για κινητικότητα λόγω σπουδών

Τα κριτήρια επιλογής συνδέονται με την ακαδημαϊκή επίδοση, τη γνώση ξένης γλώσσας, το έτος σπουδών, τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Web: https://eurep.auth.gr/el
Email: erasmus-outgoing@auth.gr
Τηλ: 2310 995169, 995438, 991336

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ., με Ιδρύματα του εξωτερικού, πραγματοποιούνται αμοιβαίες κινητικότητες φοιτητών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από ένα εξάμηνο έως και δύο έτη, ανάλογα με τη Συμφωνία), συνήθως με παροχή υποτροφίας από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες, που καλύπτουν δαπάνες φοίτησης και διαμονής, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού (π.χ. σερβικής, ρουμανικής κ.ά.).

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Web: international-relations.auth.gr

Email: http://internat-rel@auth.gr
Τηλ: 2310 996742, 995307, 991605

 

EPICUR

Το ΑΠΘ, με εταίρους τα Πανεπιστήμια University of Strasbourg (Γαλλία), Adam-Mickiewicz University (Πολωνία), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), University of Haute-Alsace (Γαλλία), Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία) και University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία), συμμετέχει σε ένα από τα πρώτα “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια” προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ένα ευρύ πλαίσιο δυνατοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας

Web: https://epicur.education/

Email:  info-epicur@auth.gr