Χρειάζομαι Συμβουλές

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Σπουδών συγκεντρώνει τα πάσης φύσεως νομοθετήματα, αποφάσεις και εγκυκλίους σχετικά με τις σπουδές. Μπορείς να απευθύνεσαι στο Τμήμα για θέματα φοίτησης ή άλλες απορίες που αφορούν τις σπουδές σου.

Web: dps.auth.gr

Email: dps@auth.gr

Τηλ: 2310 996770