Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Οι υποτροφίες και τα κληροδοτήματα αποτελούν τρόπους οικ

ονομικής ενίσχυσης των σπουδών σου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες, σε σχέση με τα κληροδοτήματα, διαθέτουν μεγαλύτερη ευρύτητα στις προϋποθέσεις παροχής τους, εστιάζουν κυρίως στην επίδοση, και παρέχουν συνήθως μεγαλύτερο επίδομα. Τα κληροδοτήματα είναι πλέον επικεντρωμένα στις προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Ελλάδα). Έχουν ετήσια περιοδικότητα, η οποία όμως μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.

Για την αναζήτησή σου, δοκίμασε:

 

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ: χορηγεί υποτροφίες, βραβεία και οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του ΑΠΘ και σε πτυχιούχους/-ες του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ ή στο εξωτερικό, με κριτήρια οικονομικά, καταγωγής και επίδοσης

http://www.klirodotimata.web.auth.gr

 

Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες, κληροδοτήματα, βραβεία, επιδοτούμενα σεμινάρια, θερινά σχολεία από ελληνικούς και ξένους φορείς

http://dps.auth.gr/el/scholarship-news

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες για θερινά σχολεία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας του Ιδρύματος

http://international-relations.auth.gr/el/mobility/students/outgoing/scholarships

 

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ: διαθέτει εκτεταμένη βάση δεδομένων αναζήτησης υποτροφιών, κληροδοτημάτων, βραβείων κ.λπ.

https://career.auth.gr/csoscholarships/

 

Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών: συντονίζει το πρόγραμμα υποτροφιών του ΑΠΘ για φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 18 (δίπλα στην Αίθουσα Τελετών)

Web: https://studentaid.auth.gr/
Εmail: studentcare@auth.gr

Τηλ.: 2310 995360