Με καλεί η “Μαμά Πατρίδα”

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης χορηγείται από 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύεις το 19ο έτος της ηλικίας σου μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους.

Απαιτείται βεβαίωση σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους την οποία αιτείσαι στη Γραμματεία του Τμήματός σου. Η αίτηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr με κωδικούς taxisnet. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείς να δεις σε ποια στρατολογική υπηρεσία ανήκεις καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν.

Στη Θεσσαλονίκη το Γραφείο στεγάζεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1, δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Τηλ: 2313 320- 821, 837, 839, 835, 836, 851, 852, 822